Tøm listen

Er du sikker på, at du vil tømme listen?
Ordrerækker:
0

Tøm indkøbsliste

Du har 0 varelinjer i din indkøbsliste.
Er du sikker på, at du vil tømme din indkøbsliste?

Din indkøbsliste

Försök igen. – Noget gik galt, da priserne skulle hentes. Forsøg igen

Din indkøbsliste er tom

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik er vedtaget af Ahlsell AB og gælder for vores og/eller andre virksomheder i Ahlsell-koncernens (kollektivt "Ahlsell") behandling af personoplysninger vedrørende dig som i) besøgende på vores websteder eller sociale mediers profiler/sider eller som abonnent på vores nyhedsbrev eller andre informationer fra os, ii) arbejdssøgende og iii) repræsentant for vores virksomheders kunder og leverandører. Hvis du anvender en tjeneste/applikation til stemmestyring i din kommunikation med os, se da navnlig punkt 2.5 nedenfor.

EKSTERN PRIVATLIVSPOLITIK, INKL. BRUGEN AF COOKIES

Denne eksterne privatlivspolitik er vedtaget af Ahlsell AB og gælder for vores og/eller andre virksomheder i Ahlsell-koncernens (kollektivt "Ahlsell") behandling af personoplysninger, der vedrører dig som i) besøgende på vores websteder eller sociale mediers profiler/sider eller som abonnent på vores nyhedsbrev eller andre informationer fra os, ii) arbejdssøgende og iii) repræsentant for vores virksomheders kunder og leverandører. Hvis du anvender en tjeneste/applikation til stemmestyring i din kommunikation med os, se da navnlig punkt 2.5 nedenfor.

  1. INDLEDNING

1.1 Vi respekterer dit privatliv og efterstræber et højt beskyttelsesniveau ved al behandling af personoplysninger. I EU/EØF trådte databeskyttelsesforordningen (General Data Protection Regulation (GDPR)) i kraft i maj 2018.

1.2 I overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning er Ahlsell AB eller virksomheden i Ahlsell-koncernen, der er angivet som dataansvarlig, ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger som anført nedenfor. Har du spørgsmål til disse informationer, eller ønsker du at gøre brug af nogen af dine rettigheder, som nævnt nedenfor, bedes du kontakte Ahlsell via de kontaktoplysninger, som fremgår under punkt 6.

  1. INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER, HERUNDER RETSGRUNDLAG

2.1 Generelt

2.1.1 Begrebet ”personoplysning” betegner informationer, som direkte eller indirekte kan henvise til dig som individ. Det kan f.eks. være navn, billede, personnummer, kontaktoplysninger, IP-adresse, data fra deltagelse i konkurrencer, valg, du har foretaget, adfærd samt uddannelse, erfaring og kvalifikationer. Behandling af personoplysninger omfatter enhver handling, som vi eller en tredjepart, som vi gør brug af, foretager med personoplysninger, f.eks. indsamle, registrere eller lagre dem.

2.1.2 Personoplysninger må kun behandles til det specificerede og udtrykkeligt angivne formål og må ikke efterfølgende behandles til noget formål, der strækker sig ud over dette. Vi sletter de indsamlede personoplysninger, når formålet med behandlingen er opfyldt, medmindre andet fremgår nedenfor.

2.2 Websider og sociale medier

2.2.1 Vi indsamler personoplysninger såsom navn, e-mailadresse og andre informationer, som du frivilligt giver os. Vi modtager og gemmer også automatisk informationer fra din webbrowser, såsom IP-adresse, cookieinformationer og de sider, du besøger, i logfiler på vores server. Vi anvender de indsamlede informationer til at besvare dine henvendelser vedrørende produkter og tjenester, til at forbedre indholdet på vores websider og de tjenester og nyhedsbreve, vi tilbyder, og til at danne anonyme brugsstatistikker.

2.2.2 Vi anvender også personoplysninger til direkte markedsføring i overensstemmelse med gældende lovgivning og markedspraksis. Vi anvender de informationer, vi indsamler om din brug af websiderne, til at analysere din søgeadfærd for at kunne tilbyde dig personaliseret indhold. Personoplysninger kan også blive indirekte behandlet i forbindelse med udvikling og administration af Ahlsells IT-systemer.

2.2.3 Retsgrundlag: i) opfyldelse af en kontrakt, i tilfælde hvor du anmoder om tjenester/ressourcer via websiderne og ii) en legitim interesse i andre behandlingsaktiviteter, såsom med det formål at forbedre indholdet på websiderne og til statistiske og markedsføringsmæssige formål. Se også punkt 7 vedrørende brugen af cookies.

2.3 Rekruttering

2.3.1 Endvidere behandler vi personoplysninger, som du har givet os i din ansøgning om ansættelse i en virksomhed i Ahlsell-koncernen, eller med det formål at administrere ansøgningen og kontakte dig i ansøgningsperioden. Det kan f.eks. være navn, kontaktoplysninger, personnummer og information om din ansættelseshistorik samt uddannelse, kvalifikationer og følgebrev.

2.3.2 Retsgrundlag: i) opfyldelse af en kontrakt, hvor du beder os om at vurdere og administrere din ansøgning og ii) en legitim interesse i at administrere den aktuelle rekrutteringsproces, herunder med henblik på fremtidig rekruttering.

2.4 Virksomhedskunder/-leverandører

2.4.1 Vi behandler også personoplysninger, som du har givet os med det formål at a) administrere forholdet med dig i din egenskab af underskriftsberettiget eller repræsentant for en enhed, der er registreret som kunde eller leverandør hos os, og b) sende relevant markedsføringsmateriale, invitationer og informationer til den kunde eller leverandør, du repræsenterer. Det kan f.eks. være navn, kontaktoplysninger, personnummer (hvis kunden/leverandøren er en enkeltmandsvirksomhed), præferencer/interesser samt historik over købte produkter og tjenester (med det formål at tilbyde relevant markedsføring, invitationer og informationer). Dataene vil blive opbevaret, indtil vi modtager besked om, at en ny person og/eller repræsentant er blevet udpeget.

2.4.2 Retsgrundlag: legitim interesse i at bevare forholdet til vores forretningspartnere (kunder/leverandører).

2.5 Brug af tjenester/applikationer til stemmekommandoer

2.5.1 Hvis du bruger en tredjepartstjeneste/-applikation til stemmekommandoer (en ”stemmetjeneste”) til at kommunikere med os, interagerer vores stemmekommandoapplikation (herefter ”applikationen”) med dig gennem stemmetjenesten for at besvare dine kommandoer, handlinger og andre anmodninger, f.eks. give dig de ønskede informationer om en ordrestatus.

Leverandøren af stemmetjenesten er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles i stemmetjenesten. Vi behandler dog de data, vi modtager fra stemmetjenesten og de data, vi deler med stemmetjenesten, for at behandle og besvare din anmodning. Vi behandler også dataene med det formål at forbedre applikationen og vores tjenester. Vi beder dig undlade at give os data, som du ikke ønsker behandlet.

Dataene, som vi modtager fra stemmetjenesten, gemmes, så længe det er nødvendigt for at kunne udføre de opgaver, der knytter sig til den pågældende anmodning.

For information om, i) hvordan leverandøren af stemmetjenesten behandler dine personoplysninger, og ii) hvordan du styrer stemmetjenesten, herunder din konto og de data, som gemmes i stemmetjenesten, bedes du kontakte leverandøren af stemmetjenesten.

2.5.2 Retsgrundlag: en legitim interesse i at besvare din anmodning og forbedre vores tjenester.

  1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER TIL BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Vi har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, spredning og tilintetgørelse.

  1. BEGRÆNSNINGER FOR VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

4.1 Vi kan benytte eksterne samarbejdspartnere til at udføre opgaver for os, f.eks. yde IT-tjenester eller hjælpe med markedsføring, analyser eller statistik. Udførelsen af disse tjenester kan betyde, at vores samarbejdspartnere, både inden og uden for EU/EØS, får adgang til dine personoplysninger. Virksomheder, der håndterer personoplysninger på vegne af os, skal altid indgå aftale med os, for at vi skal kunne sikre et højt niveau af beskyttelse af dine personoplysninger, også hos vores partnere.

4.2 I forhold til samarbejdspartnere uden for EU/EØS træffes der særlige beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. indgåelse af aftaler, der omfatter standardklausuler for dataoverførsel, som er vedtaget af EU-Kommissionen, og som er tilgængelige på EU- Kommissionens websted.

4.3 Vi kan også videregive personoplysninger til tredjeparter, f.eks. politiet eller anden myndighed, hvis det vedrører strafferetlig efterforskning, eller hvis vi ellers er forpligtede til at videregive sådanne oplysninger på grundlag af lov eller en myndigheds beslutninger. Hvis du anvender en stemmetjeneste, deler vi også dine data med leverandøren af tjenesten som beskrevet i punkt 2.5. Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet på nogen anden måde end beskrevet i dette afsnit.

  1. DINE RETTIGHEDER OG RET TIL AT KLAGE

5.1 I henhold til databeskyttelsesloven har du til enhver tid ret til at anmode om adgang til de personoplysninger om dig, der bliver behandlet, at få fejlagtige data rettet, at anmode os om at stoppe behandlingen og slette dine data, at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at udøve din ret til dataoverførsel, at trække dit samtykke til særlig behandling tilbage (hvor et sådant samtykke er givet) og at modsætte dig behandlingen af personoplysningerne. Du bedes i så tilfælde kontakte Ahlsell via kontaktoplysningerne nedenfor. Du har til enhver tid også ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed, hvis du mener, at dine personoplysninger er blevet behandlet i strid med den gældende databeskyttelseslovgivning.

  1. DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

6.1 Dataansvarlig

6.1.1 Websider, sociale medier og nyhedsbreve: Virksomheden i Ahlsell-koncernen, som er ansvarlig for websiden, den sociale medieprofil/-side eller nyhedsbrevet, er dataansvarlig.

6.1.2 Rekruttering: Virksomheden i Ahlsell-koncernen, som stillingsopslaget vedrører, er dataansvarlig.

6.1.3 Virksomhedskunder/-leverandører: Virksomheden i Ahlsell-koncernen, der har indgået en aftale med kunden eller leverandøren, er dataansvarlig.

6.1.4 Brug af applikation: Ahlsell AB.

6.2 Kontaktoplysninger

6.2.1 Har du spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller ønsker du yderligere kontaktoplysninger til de dataansvarlige nævnt ovenfor, bedes du kontakte os pr. e-mail eller post.

Ahlsell AB 
Att: Rikard Eriksson
Årstaängsvägen 11, 117 43 Liljeholmen/Stockholm

E-mail: datarequests@ahlsell.com

6.3 Vores websteder kan nogle gange indeholde links til eksterne websteder eller tjenester, som vi ikke kontrollerer. Hvis du følger et link til et eksternt websted, opfordres du til at gennemgå de principper for behandling af personoplysninger og information om cookies, der gælder for det pågældende sted.

  1. INFORMATION OM COOKIES OG HVORDAN DU KAN UNDGÅ DEM

7.1 Ahlsells brug af cookies

7.1.1 Vi bruger cookies på vores websteder. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din enhed, når du søger på og anvender websteder eller onlinetjenester, for at gøre nogle funktioner nemmere, f.eks. navigation på webstedet.

7.1.2 Visse cookies fra tredjeparter anvendes også på webstederne. Disse tredjepartscookies anvendes primært til at forbedre din brugeroplevelse, vælge sprog, indsamle statistiske informationer om antallet af besøgende på webstederne og indhente data om, hvordan webstederne anvendes, men kan i visse tilfælde også anvendes af en tredjepart til dennes egne formål.

7.1.3 I tabellen* forneden ses en liste over de typer af cookies, der anvendes på vores websteder, hvilken funktion de har, formålet med indsamlingen af dataene, og hvor længe data indsamlet af cookies gemmes.

7.2 Sådan undgår du cookies

7.2.1 Hvis du ikke accepterer brugen af cookies, kan du indstille din webbrowser, så den automatisk afviser at gemme cookies eller informerer dig, hver gang et websted anmoder om lov til at gemme en cookie. Tidligere gemte cookies kan også slettes via webbrowserens indstillinger.

7.2.2 Hvis din webbrowser afviser cookies, kan det begrænse webstedernes funktionalitet.

 * Tabel – link åbner i nyt vindue (PDF)

 

 

Sidst opdateret: 23. september 2019

 

– Meddelelse fra Ahlsell

Javascript er fravalgt i din brower. For fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du aktiverer javascript Aktivere javascript